Zaterdag 25 Mei 2019: Bijzondere Ledenvergadering

13-05-2019

Beste leden van de Bowling Vereniging Marum.

 

Afgelopen vrijdagavond (10 mei) hebben we een ledenvergadering gehad, waarbij een groot deel van de leden aanwezig was.

Tijdens het overleg werd het huidige bestuur een aantal zaken verweten en heeft na enige discussie de huidige voorzitter Jan de Bruin laten weten dat hij per direct wilde aftreden als voorzitter.

Omdat Jan ondergetekende had voorgesteld als vicevoorzitter, heb ik daarop voorgesteld om een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven, waarin een compleet nieuw bestuur gekozen kan worden.

Voor dit nieuwe bestuur hebben we 5 functies die ingevuld moeten worden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden (functies nog in te vullen, bijv. wedstrijd/jeugdzaken).

Na de vergadering zijn er al een aantal mensen die hebben toegezegd dat ze eventueel wel willen helpen in een nieuw bestuur.

Graag wil ik iedereen een kans geven om zich kandidaat te stellen.

Dit kan door een mail te sturen naar info@bowlingmarum.nl voor 20 mei.

In verband met de nog te houden kascontrole zal deze vergadering gehouden worden op 25 mei om 20.00 uur in de brasserie.

Tijdens de vergadering zal van de kascontrole verslag  gedaan worden.

Het zou fijn zijn dat iedereen even reageert met de mededeling of ze een functie in het bestuur willen bekleden, en zo ja welke?
En of je aanwezig zult zijn op de vergadering.

In de bijlage zit een voorlopige agenda toegevoegd voor de ledenvergadering.

Als je nog punten hebt die op de agenda moeten komen laat dit dan even aan mij weten.

Graag zie ik jullie reacties tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Marcel Reinders

(Dit bericht is per e-mail verstuurd naar alle leden, echter zijn een aantal mailadressen niet correct. Geen mail ontvangen? Stuur even een mail naar info@bowlingmarum.nl, alvast dank!)

 

OOGTV/GewoonGaan op bezoek op de bowling

Afgelopen maandag was Colin van Gewoon Gaan (Een programma van OOGTV) op bezoek bij Henk in de bowling. Hij leerde de fijne kneepjes van het bowlen.